Stress en burn-out

Voor zorgverleners

Ben je zorgverlener? Hier vind je in een handomdraai de onderwerpen die je aanbelangen.

Herkennen

Wat is een burn-out? Hoe onderscheid je hem van stress of depressie?

Wat zijn stress en burn-out?

Wat is burn-out?

Hoe definiëren we burn-out? Hoe onderscheiden we het van andere ziekten, zoals depressies of angststoornissen?

Beroepsziekte of beroepsgerelateerde ziekte

Burn-out: een beroepsziekte of een werkgerelateerde ziekte?

Wetenschappelijke onderzoeken en publicaties

Bekijk hier de Belgische en internationale publicaties over burn-out.

Sociale oorzaken en risico's

Persoonlijke oorzaken en risico's

Sommige individuele factoren worden in verband gebracht met een grotere gevoeligheid voor burn-out.

Oorzaken en symptomen

Diagnose

De diagnose van burn-out baseer je op een medische uitsluitingsdiagnose na een volledige mentale en lichamelijke evaluatie. Een tool voor de diagnose bestaat er niet.

Herstellen

Hoe reageer je op een burn-out? Aan wie vraag je hulp om er weer bovenop te komen?

Hoe kom je er weer bovenop?

Professionele begeleiding bij het herstelproces

De begeleiding verloopt in 3 stappen, en in samenwerking met mensen uit je werkomgeving.

Therapeutische interventies

Kies bij burn-out voor een behandeling die inwerkt op persoonlijke en professionele factoren.

Na de burn-out

Hoe bouw je een nieuw professioneel leven op in de beste omstandigheden?

Terug aan het werk

Wettelijke verplichtingen

Lees hier welke verplichtingen je als werkgever hebt rond trajecten voor werkhervatting en arbeidsovereenkomsten.

Werkhervatting: het re-integratietraject

Het re-integratieproject: een specifieke procedure voor werkhervatting.

Aanpassing van het werk in de onderneming

Hoe pas je het werk aan om de terugkeer van een werknemer te vergemakkelijken?

Waar kan je terecht

Bij burn-out zijn er verschillende mensen, op je werk of daarbuiten, die je kunnen helpen. Wie moet je aanspreken om oplossingen te vinden?

Hulpverleners

Wie kan je aanspreken op je werkplek als je problemen ondervindt?

Opleidingen

Lees hier wat de opleiding in ‘disability management’ voor professionals inhoudt.

Er bestaan verschillende opleidingen en bewustmakingssessies rond burn-out voor zorgverleners en verantwoordelijken binnen ondernemingen.