stress en burn-out

Toegankelijkheidsverklaring Stress en burn-out

Toegankelijkheidsverklaring

De Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid doet zijn best om de informatie op zijn websites voor iedereen toegankelijk te maken. 
Deze toegankelijkheidsverklaring geldt voor www.stressburnout.belgie.be. Ze volgt de Wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Nalevingsstatus

www.stressburnout.belgie.be voldoet volledig aan de Web Content Accessibility Guidelines 2.1 niveau AA.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

We hebben deze toegankelijkheidsverklaring opgesteld op 23/09/2019. Het resultaat is gebaseerd op de volgende tests:

  • Audit uitgevoerd met BOSA Accessibility Check en WAVE Evaluation Tool
  • Kritische analyse op basis van de W3C-criteria

De laatste update van onze verklaring gebeurde op 29/10/2019.

Feedback en contact

Hebt u vragen of opmerkingen over de toegankelijkheid van www.stressburnout.belgie.be? Neem dan contact op met: social.security@minsoc.fed.be 

Handhavingsprocedure

Krijgt u geen antwoord van de FOD Sociale Zekerheid, of bent u niet tevreden met het antwoord dat u krijgt? Neem dan contact op met de federale ombudsdienst: contact@federaalombudsman.be
 

Bij wie kun je terecht?

Hulpverleners

Je hoeft een burn-out niet in je eentje te confronteren. Zowel op als buiten je werk zijn er hulpverleners die je kunnen helpen. Maar wie spreek je aan?

Opleidingen

Er bestaan opleidingen die je helpen om stress en burn-out op je werk efficiënt aan te pakken.

Financiële tussenkomsten

Verschillende instanties staan klaar om je bij een burn-out te helpen met vergoedingen en financiële voordelen. Welke zijn dat? En bestaan er specifieke procedures voor zelfstandigen?

Door de ogen van anderen